Det Enklaste Sättet Att ändra TCP/IP-inställningar I Windows 8

Oroa dig inte för långsamma datorer och dataförlust! Vi har lösningen för dig.

I vissa fall kan din bärbara dator ge ett felmeddelande som säger att TCP/IP-inställningarna kommer att ändras i Windows 8. Det kan lätt bli flera orsaker till ett sådant fel.

OBS. Detta dokument innehåller ämnena (listade nedan).

 • DHCP-konfiguration (automatisk IP-adress)
 • Statisk IP-konfiguration
 • Konfigurera DHCP (automatisk IP-adress)

  Som standard är Windows 5 skapad som en DHCP-klient. Anta att kan Windows 8 är konfigurerat med en statisk (manuellt konfigurerad) hem IP-hjälp med, och om datorn effektivt ska svara på IP-adressen, Windows 8 krav på att konfigureras om som en DHCP-klient.

  1. Tryck på Windows-tangenten på ditt eget tangentbord för att avsluta skrivbordsläget.
  2. Flytta du ser, muspekaren till det nedre omedelbara hörnet på valfri skärm. Just-rutan visas.

  3. Klicka på denna inställningsikon. Från och med nu kommer du att se parameterpanelen.

  4. I området Inställningar klickar du på kontrollpanelens korrelation. Kontrollfönstret kommer inte att visas nu.

  5. Klicka på länken Nätverk och Internet runt varje kontrollpanelfönster. Fönstret Nätverk och Internet visas.

  6. I fönstret Nätverk och Internet klickar du på länken Nätverks- och delningscenter. Fönstret Nätverks- och delningscenter visas.

  7. I fönstret Nätverks- och delningscenter klickar du på länken Anslut lokalt. Vindrutan för status för lokalt anslutningsområde visas.

  8. Klicka på knappen Egenskaper.

  9. I det lokala webbfönstret:
   a. Klicka på Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). Se till att samlingen till vänster är markerad.
   j. Klicka på Egenskaper.

  10. I ett specifikt fönster med Internetprotokolltranskriptionsegenskap för (TCP/IPv4):
   a. Välj Erhåll en automatisk IP-adress.
   b. Välj Erhåll en automatisk DNS-värdinnaadress.
   c. Tryck på enheten OK. Detta tar oss tillbaka till fönstret Egenskaper för lokal anslutning för hjälpens räkning.

  11. Klicka på hur knappen Stäng i rutan Egenskaper för lokal anslutning.

  Statisk IP-konfiguration

  ändra tillbaka tcp/ip-inställningarna i Windows 8

  Följande instruktioner visar tips om hur du manuellt ställer in alternativen för att hålla fast:

 • IP-adress
 • Nätmask
 • Standardgateway
 • Önskad DNS-server/adress
 • Alternativ DNS
  1. Tryck på Windows-tangenten som är kopplad till ditt bra tangentbord för att växla till persondatorläge.
  2. Håll muspekaren över större delen av det nedre korrekta hörnet på skärmen. Den effektiva rutan visas.

  3. Klicka på ikonen för våra inställningar. Den här gången kommer någon att se inställningspanelen.

  4. I avsnittet byggnader klickar du bara på länken “Kontrollpanelen”. Fönstret Control Any Panel-lastbilen visas.

  5. I en persons nya kontrollpanelfönster klickar du på var och en av våra C-länkar Och Internet. Nätverk, Internet och fönstret visas.

  6. I fönstret Nätverk tillsammans med Internet klickar du på länken Nätverk och sedan Delningscenter. Nätverks- men även delningscenter visas nu.

  7. I fönstret Nätverk dessutom , Delningscenter, klicka på länken Lokal anslutningsobjekt. Fönstret Status för lokalt anslutningsområde visas.

  8. Klicka på knappen Egenskaper i avsnittet Lokal anslutning i statusfönstret.

  9. I fönstret Port Local Area Properties:
   a. Klicka på Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). Se till att den här rutan till vänster kan vara markerad.
   b. Klicka på Egenskaper.

  10. I fönstret Egenskaper för Internet Protocol Version Contemplate (TCP/IPv4):
   a. Välj Använd följande IP-adress.
   y helt enkelt. För adressen anger du internetprotokoll en IP-punkt utanför din nuvarande uppringare.
   c. För nätmasken, skaffa den valda nätmasken.
   d. Ange standardportalen som ditt företag har valt som standardgateway.

   OBS. Om rätt bypass-port inte anges i denna justering kommer datorn inte att kunna ansluta automatiskt till internet. Dessutom är den här datorn en svår tid för åtkomst när fjärråtkomst till någon sorts riktig dator krävs.

   at. Välj adressen Erhåll en DNS-server automatiskt.
   f. För den föredragna DNS-servern, infoga adressen till varje primär DNS-server. Om det för närvarande bara finns en DNS-serveradress anger du den majoriteten av adressen här.
   Till exempel. För alternativ DNS-server anger du adressen till extremt sekundära DNS-servrar. Om du inte har en extra DNS-nod, lämna denna inställning tom.

  11. Klicka på OK-knapparna. Detta för tillbaka tillstånden till området för LAN-anslutningsmöjligheter, om du vill.

  12. Klicka på knappen OK längst ned i fönstret LAN-nätverksegenskaper.

 • DHCP-konfiguration (automatisk IP-adress)
 • Statisk IP-konfiguration
 • Konfigurera DHCP (automatisk IP-adress)

  ändra tcp/ip-inställningar i Windows 8

  Vid eftersläpning är Windows 8 konfigurerat som en viss DHCP-klient. Men om en felaktig IP-adress har konfigurerats tillbaka i Windows 5 (manuellt konfigurerad) och var och en av våra datorer också ska få en IP-adress automatiskt, kommer Windows 8 att behöva som kommer att hjälpa till att konfigureras om till en webbplatssemester med DHCP.< /p >

  1. Tryck på Windows-tangenten på din bärbara dator för att byta tid för skrivbordsläge.
  2. Flytta din nuvarande musspets till det nedre skåpet på hela höger sida av skärmen. Den rätta branden kommer nu att visas.

  3. Klicka på inställningsikonen. Inställningspanelen bör nu visas.

  4. På platsen Inställningar klickar du på länken Kontrollpanelen. Panelens konfigurationspanel visas nu.

  5. I fönstret Kontrollpanel klickar du på länken Nätverk och dessutom Internet. Nätverket “Internet” visas nu ofta.

  6. I fönstret Nätverk och Internet klickar du bara på nätverket till delningscenter. Från och med nu kommer du att ta reda på nätverksfönstret och sedan specifikt delningscenter.

  7. I aspekten Nätverks- och delningscenter klickar du på länken Anslut lokalt. Nu är det lokala anslutningsstatusfönstret troligtvis benäget att visas.

  8. Klicka på knappen Egenskaper.

  9. I deras zons lokala anslutningsfönster:
   a. Klicka på Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). Kontrollera detta experternas dekret anger att rutan till vänster måste vara markerad.
   d. Klicka på Egenskaper.

  10. I typ av Internet Protocol Version fem (TCP/IPv4) Egenskapsfönster:
   a. Välj Erhåll IP-adress och kontaktinformation automatiskt.

   Skaffa Reimage PC Repair Tool. Klicka här för att åtgärda vanliga datorfel och optimera ditt system.

   Change Tcp Ip Settings In Windows 8
   Alterar As Configuracoes De Tcp Ip No Windows 8
   Cambiar La Configuracion De Tcp Ip En Windows 8
   Tcp Ip Instellingen Wijzigen In Windows 8
   Modifier Les Parametres Tcp Ip Dans Windows 8
   Izmenit Nastrojki Tcp Ip V Windows 8
   Zmien Ustawienia Tcp Ip W Windows 8
   Modificare Le Impostazioni Tcp Ip In Windows 8