Najbardziej Wygodny Sposób Na Zmianę Ustawień TCP/IP W Systemie Windows 8

Nie martw się o wolne komputery i utratę danych! Mamy dla Ciebie rozwiązanie.

W niektórych procesach sądowych komputer może podać wspaniały błąd, mówiąc, że ustawienia TCP/IP zostaną zmienione w głównym systemie Windows. Ten błąd może mieć kilka przyczyn.

UWAGA. Ten dokument zawiera obszary (wymienione poniżej).

 • Konfiguracja DHCP (automatyczny adres IP)
 • Konfiguracja statycznego adresu IP
 • Skonfiguruj DHCP (automatyczny adres IP)

  Domyślnie system Windows 6 jest skonfigurowany jako właściciel domu DHCP. Załóżmy, że system Windows 8 został zaprojektowany ze statycznym (ręcznie konfigurowanym) krajowym adresem IP, a jeśli oprogramowanie powinno automatycznie odpowiadać na adres IP, system Windows 7 musi zostać ponownie skonfigurowany, gdy klient DHCP.

  1. Naciśnij główny Windows na klawiaturze, aby wyjść z trybu obliczeniowego.
  2. Przesuń wskaźnik myszy na prawy dolny róg dowolnego monitora komputerowego. Pojawi się prawy panel.

  3. Kliknij tę ikonę ustawień. Od tej chwili zobaczysz panel ustawień ogólnych.

  4. W obszarze Ustawienia kliknij łącze Panel sterowania. Zwykle bez wątpienia pojawia się teraz okno sterowania.

  5. Kliknij łącze Sieć i Internet w oknie każdej ciężarówki Panelu sterowania. Pojawi się ekran Sieć i Internet.

  6. W oknie Sieć i Internet kliknij łącze Centrum sieci i udostępniania. Pojawi się okno Centrum sieci i udostępniania.

  7. W oknie Sieć do centrum udostępniania kliknij łącze Połącz lokalnie. Pojawi się okno Stan obszaru połączenia lokalnego.

  8. Kliknij aktualnie przycisk Właściwości.

  9. W lokalnym oknie logowania:
   Kliknij Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4). Upewnij się, że pole po lewej stronie będzie prawdopodobnie zaznaczone.
   b. Kliknij Właściwości.

  10. W oknie z właściwością wersji protokołu internetowego dla (TCP/IPv4):
   konkretna. Wybierz Uzyskaj automatyczny adres IP.
   b. Wybierz Uzyskaj zaprojektowany adres hosta DNS.
   c. Naciśnij konkretny przycisk OK. To prowadzi nas z powrotem do okna Właściwości połączenia lokalnego, aby uzyskać pomoc.

  11. Kliknij przycisk Zamknij w panelu Właściwości połączenia lokalnego.

  Konfiguracja statycznego adresu IP

  zmień temps tcp/ip w systemie Windows 8

  Poniższe reguły pokazują, jak ręcznie ustawić następujące opcje:

 • Adres IP
 • Maska podsieci
 • Brama domyślna
 • Preferowany serwer/adres DNS
 • Alternatywny DNS
  1. Naciśnij klawisz Windows dołączony do klawiatury, aby przełączyć się w tryb pulpitu.
  2. Najedź kursorem na większość tego konkretnego dolnego rogu ekranu telewizora. Pojawi się prawy panel.

  3. Kliknij naszą ikonę ustawień. Tym razem zobaczysz panel temps.

  4. W nowej sekcji ustawień wystarczy kliknąć link „Panel sterowania”. Pojawi się okno sterowania dowolnym panelem.

  5. W nowym oknie Eyeport Panelu sterowania kliknij łącze CI Internet. Pojawi się sieć, Internet i okno.

  6. W każdym oknie Sieć i Internet kliknij łącze Centrum sieci i udostępniania. Centrum sieci i udostępniania jest i od teraz jest wyświetlane.

  7. W całym oknie Centrum sieci i udostępniania przyciągnij łącze obiektu Połączenie lokalne. Pojawi się okno Stan obszaru połączenia lokalnego.

  8. Kliknij przycisk Właściwości często w sekcji Połączenie lokalne w oknie rekordów.

  9. W naszym oknie Właściwości lokalnego obszaru portu:
   a.Kliknij Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4). Upewnij się, że to pole obok jest zaznaczone.
   b. Kliknij Właściwości.

  10. W oknie Właściwości protokołu internetowego w wersji 4 (TCP/IPv4):
   wartość rzeczywista. Wybierz Użyj następującego adresu IP.
   b. W celu zawarcia umowy wpisz ip punkt IP na otwartym powietrzu dialera.
   c. Dla określonej maski podsieci wprowadź maskę podsieci wraz z wybraną przez siebie maską.
   d. Wprowadź portal by defacto wybrany jako brama zaległości.

   UWAGA. Jeśli w tym ustawieniu nie określono rozwiązania umożliwiającego obejście bramy, komputer nie będzie mógł automatycznie połączyć się z Internetem. Ponadto ten komputer jest zwykle trudno dostępny, gdy wymagane jest zdalne prawo dostępu do prawdziwego komputera.

   e. Wybierz rozwiązanie Automatycznie uzyskaj serwer DNS.
   f. Dla preferowanego serwera DNS, wprowadź adres każdego podstawowego serwera DNS. Jeśli bez wątpienia istnieje obecnie tylko jeden serwer DNS, w którym mieszkają, wprowadź ten adres tutaj.
   Na przykład. W przypadku alternatywnego serwera DNS wprowadź pomoc dotyczącą większości pomocniczych serwerów DNS. Jeśli nie masz alternatywnego serwera DNS, pozostaw tę opcję pustą.

  11. Kliknij przyciski OK. To prowadzi nas z powrotem do obszaru właściwości połączenia LAN, jeśli będzie.

  12. Kliknij konkretny przycisk OK na dole tego panelu właściwości połączenia LAN.

 • Konfiguracja DHCP (automatyczny adres IP)
 • Konfiguracja statycznego adresu IP
 • Skonfiguruj DHCP (automatyczny adres IP)

  zmień ustawienia tcp/ip wyświetlane w systemie Windows 8

  Domyślnie system Windows 8 jest tworzony jako klient DHCP. Jednak w przypadku, gdy niedokładny adres IP został kiedyś skonfigurowany w systemie Windows 5 (konfigurowany ręcznie), komputer powinien również automatycznie uzyskać adres IP, system Windows 8 z pewnością musi zostać ponownie skonfigurowany jako ważny użytkownik witryny korzystający z DHCP.

  1. Naciśnij klawisz Windows na laptopie, aby pomóc Ci przejść do trybu pulpitu.
  2. Przesuń wskaźnik myszy od góry do par na dolną szafę po prawej stronie ekranu. W tym momencie pojawi się właściwy ogień.

  3. Kliknij ikonę projektów. Od tej chwili powinien pojawić się panel ustawień.

  4. W niektórych obszarach Ustawienia kliknij łącze Panel sterowania. Panel konfiguracji panelu zazwyczaj jest teraz wyświetlany.

  5. W oknie Panelu sterowania kliknij łącze Sieć i Internet. Wyświetlana jest teraz sieć „Internet”.

  6. W oknie Sieć i Internet kliknij łącze Centrum sieci do udostępniania. Od teraz będziemy widzieć okno sieci wraz z centrum udostępniania.

  7. W sekcji Centrum sieci i udostępniania kliknij łącze Połącz w obszarze. Teraz prawdopodobnie pojawi się okno sytuacji połączenia lokalnego.

  8. Kliknij przycisk Właściwości.

  9. W oknie połączenia lokalnego strefy:
   dobre. Kliknij Wersja protokołu internetowego z uwzględnieniem (TCP/IPv4). Sprawdź, którzy eksperci uznają, że Twoje obecne pole po lewej stronie musi być bardziej zaznaczone.
   b. Kliknij Właściwości.

  10. W oknie Właściwości protokołu internetowego w wersji 4 (TCP/IPv4):
   Wybierz Automatycznie uzyskaj adres IP i informacje o kontaktach.

   Pobierz narzędzie do naprawy komputera Reimage. Kliknij tutaj, aby naprawić typowe błędy komputera i zoptymalizować system.

   Change Tcp Ip Settings In Windows 8
   Alterar As Configuracoes De Tcp Ip No Windows 8
   Cambiar La Configuracion De Tcp Ip En Windows 8
   Andra Tcp Ip Installningar I Windows 8
   Tcp Ip Instellingen Wijzigen In Windows 8
   Modifier Les Parametres Tcp Ip Dans Windows 8
   Izmenit Nastrojki Tcp Ip V Windows 8
   Modificare Le Impostazioni Tcp Ip In Windows 8